Az a szép, fényes nap

Szabó Magda
Az a szép, fényes Nap


Új Színház
Az a szép, fényes Nap
A portyázásairól hírhedt magyar törzsek fejedelmének, Gézának hosszú, nehéz, véres utat kellett megtennie új útra indulásáig. Eközben szembekerült a hagyományokkal, a régi életmódot védőkkel és az új istent teljes szívvel és hittel vállaló Vajkkal és apósával, az erdélyi Gyulával.Géza fejedelem - Dörner György
Vajk, a fia - Jánosi Dávid
Gyula, Géza apósa - Koncz Gábor
Bönge, Gyula barátja - Nagy Zoltán
Tata, Vajk nevelője - Szakács Tibor
Nürnbergi Hermann - Mihályi Győző
Adalbert Püspök - Kautzky Armand
Tar - Bicskey Lukács
Borbély - Lux Ádám
Lány - Nemes Wanda
Sámán - Vass György

Díszlet-jelmez: Húros Annamária
Zenei vezető: Papp Gyula
Zenei munkatárs, korrepetitor: Nemessányi Éva

Ügyelő: Darvalics Péter
Súgó: Paku Éva
A rendező munkatársa: Bártfay Rita

Rendező: Kerényi Imre


994 ősze, szép fényes nap. Vajknak, Géza fejedelem fiának keresztelése előestéjén összegyűltek Európa keresztény királyságainak követei a magyar fejedelmi udvarban, hogy tanúi legyenek a magyar nép kereszténységhez való csatlakozásának. A portyázásairól hírhedt magyar törzsek fejedelmének, Gézának hosszú, nehéz, véres utat kellett megtennie új útra indulásáig. Eközben szembekerült a hagyományokkal, a régi életmódot védőkkel és az új istent teljes szívvel és hittel vállaló Vajkkal és apósával, az erdélyi Gyulával.

Forrás: Újszínház

Hírek>